Vhled       O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Modrá Čára1

Terezie Jirásková je autorkou a editorkou pořadů ČRo Plus – popularizace vědy a techniky – Leonardo Plus, Ekofórum, vědecký Kontakt Dvojky. Od roku 2002 působila v Českém rozhlase 6 jako autorka, editorka, redaktorka pořadů aktuální i analytické publicistiky. Od počátků svého působení v ČRo 6 se věnovala událostem domácí i zahraniční politické scény. Zároveň se na vlnách Šestky řadu let zabývala popularizací vědy. Od roku 2001 pracovala pro Český rozhlas 6 / Rádio Svobodná Evropa až do jejího zrušení.
          V předchozích letech spolupracovala s českými audiovizuálními médii jako režisérka, scénáristka reportáží a dokumentů z oblasti kultury. Zodpovídala za řízení tvůrčích týmů. Působila jako mediální poradkyně, hlavní manažerka a PR řady kulturních projektů realizovaných v ČR a Belgii. Spolupracovala s Divadlem Semafor či The North American Theatre in Prague.
          Členka odborné poroty významné evropské novinářské ceny EU Journalists Award, jež oceňuje práce žurnalistů publikované v českých médiích, a dává jim tak možnost prosadit se na evropské úrovni.
          V roce 2012 získala ocenění za žurnalistický počin – dlouhodobou pozornost věnovanou rozvoji paliativní medicíny a hospicové péče v České republice. Z pohledu zdravotnického, legislativního i politického. Ocenění uděluje Hospicové občanské sdružení Cesta domů.
          Vystudovala magisterské studium Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor divadelní a rozhlasové umění a akreditovaný kurz žurnalistiky. Dokončila řadu postgraduálních vzdělávacích programů České lékařské komory v oblasti psychosomatické medicíny. Je doktorandkou na 1. Lékařské fakultě UK, obor psychologie. Absolvovala zahraniční, odborné stáže a pracovní pobyty se zaměřením na analytickou publicistiku, stav a vývoj Evropské unie i popularizaci vědy na Europäische Akademie Berlin v Německu, či v londýnské centrále BBC ve Velké Británii. (Zdroj: ČRo Plus) Paní redaktorka Terezie Jirásková a její kolega Ivan Štern, jejichž vynikající programy máme tu čest publikovat po dohodě s nimi také v časopise Vhled, patří mezi nejvzdělanější osobnosti Českého rozhlasu. (Poznámka redakce.)

Modrá Čára1Cestopis mysli s Terezií Jiráskovou
Terezie Jirásková
          Vskutku důležitá psychická fakta nelze zjistit ani pravítkem, ani vážením či zkumavkou nebo mikroskopem. Jsou proto domněle neviditelná, jinými slovy řečeno to znamená: musejí být ponechána těm lidem, kteří pro ně mají vnitřní smysl, jako musíme ukazovat barvy vidoucím lidem a nikoliv slepým.  
Carl Gustav JungNa úvod

Užívání psychoaktivních substancí člověkem můžeme vysledovat zpět po celá tisíciletí až na samotný počátek historie lidstva. V mnoha rozdílných částech světa se od nepaměti užívají rostlinné přípravky s obsahem látek ovlivňujících vědomí k rozmanitým rituálním anebo duchovním účelům. Rostliny obsahující psychoaktivní látky sehrály důležitou úlohu během šamanských obřadů, domorodých léčebných praktik, ceremonií přechodu, mysterií smrti a znovuzrození, ale i dalších podobných tradic. Prvním psychedelikem, které bylo uměle syntetizováno v chemicky čisté formě a podrobeno systematickému laboratornímu bádání, byl meskalin – aktivní alkaloid kaktusu peyotl.

Juliova množina (fraktaly)
  Juliova množina  (Zdroj: Česká Wikipedie)

Na počátku století byly s touto látkou prováděny zajímavé experimenty, potom se na ně ale téměř zapomnělo až do chvíle, než byly (zcela náhodně) objeveny psychotropní vlastnosti dietylamidu kyseliny lysergové, LSD. Experimentální psychiatři v LSD spatřovali unikátní prostředek pro vytvoření laboratorního modelu skutečných funkčních nebo endogenních psychóz. Doufali, že experimentální psychóza vyvolaná podáním nepatrných množství látky může nabídnout ojedinělý náhled na tyto obtížně pochopitelné poruchy a poskytnout nové možnosti jejich léčby. Najednou bylo zcela zřejmé, že mozek nebo jiné orgány by mohly za daných podmínek produkovat malá množství určitých látek s účinky podobnými LSD. To by znamenalo, že poruchy jako schizofrenie nejsou duševní choroby jako takové, nýbrž metabolické poruchy, které mohou být odstraněny specifickou chemickou intervencí.

Porozumět tomu, jak psychoaktivní látky působí je skutečně velice lákavé. A také využít těchto látek k léčbě těžkých psychických onemocnění. Právě tím se zabývá příspěvek Terezie Jiráskové, který našim čtenářům v tomto čísle přinášíme. Ti nejbystřejší vědci naší doby pochopili, že je třeba moderními prostředky studovat starodávné vědění, jinak se může stát, že tyto prastaré klenoty upadnou v zapomnění.O léčebných vlastnostech psychoaktivních látek

Leonardo Plus


Začátek článku    Titulní stránka