Vhled

Modrá Čára1

První president České republiky Václav Havel byl znám u nás i ve světě jako člověk, kterému byly blízké neotřelé pohledy na svět a na úlohu člověka na této planetě. Proto jsme byli od začátku přesvědčeni, že mu bude blízká i naše snaha založit časopis Vhled na myšlenkách, které jsou letmo zmíněny v následujících dvou příspěvcích části „Na úvod“. Je jen škoda, že již mezi námi není. Ještě jednou děkujeme panu presidentovi za krásné přání pro čtenáře původního čsopisu Vhled a vynasnažíme se, aby zde jiné čtení, než chytré, o kterém se ve svém pozdravu zmiňuje, ani nebylo. Rozhodli jsme se uveřejnit jeho přání také ve chvíli, kdy časopis Vhled znovu obnovujeme.

Modrá Čára1Pozdrav presidenta Václava Havla
Komentovaný obsah    Titulní stránka