Vhled

Modrá Čára1

Již jsme se v úvodu zmínili, že bychom chtěli našim čtenářům nabídnout zajímavé vzdělávací materiály a podobné věci. Samozřejmostí by dobudoucna měla být i nabídka atraktivních multimediálních materiálů (třeba ve formě CD-ROM) a podobně. Paleta možností, kterou bude moci časopis Vhled nabídnout svým čtenářům je ale přímo úměrná velikosti čtenářské obce, která bude naše stránky navštěvovat. Záleží tedy nejenom na nás, ale především na vás, čtenářích, jak daleko se v tomto směru dostaneme.

Modrá Čára1Žádost a prosba o příspěvek na provoz časopisu

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

V souvislosti s tím bychom vás chtěli požádat o dobrovolný příspěvek na provoz a tvorbu časopisu Vhled. Jak už to tak bývá, nic není zadarmo a jestliže má časopis přinášet kvalitní články, vyžaduje to od jejich autorů velkou práci. Přesněji řečeno, spíše nadpráci, protože žádný z nich se psaním těchto článků neživí, každý má své občanské povolání. A naši autoři jsou skutečně kvalitní, pocházejí často z akademické sféry. Kvalitním autorům (a jiné našim čtenářům ani nabízet nechceme) se sluší nabídnout alespoň minimální honorář, což nyní nemůžeme. Velké množství času si vyžádá také redakční zpracování každého dalšího čísla. A to již nemluvím ani o cenách, jaké si účtují autoři fotografií a obrazových příloh za svá díla, nemusí jít ani o profesionální výtvarníky.

Kdo je s těmito problémy jen trochu seznámen, dobře ví, o čem mluvím. Český čtenář ale příliš dobře podobné souvislosti nechápe, zvláště pokud sám není autorem a neuvědomuje si, jak obtížné je vytvořit většinu textů, které vám takový časopis jako je Vhled přináší. Proto má také pocit, že by neměl za takové produkty, jako jsou časopisy, nic platit. Přitom by pro dobré udržení takového časopisu stačil jen malý dobrovolý příspěvek měíčně, například 10 Kč. A právě o takový vás žádáme a prosíme. Jsme si jisti, že i studentky a studenti na středních školách prokouří mnohonásobně více a to jejich zdraví zcela jistě škodí a to náš časopis určitě nedělá.

Váš dobrovolný příspěvek posílejte na účet 107-6602580257/0100

  Přeji vám mnoho příjemně strávených
chvil při četbě časopisu Vhled

  Miroslav Žák
šéfredaktor
 Komentovaný obsah    Začátek článku    Titulní stránka