Vhled

Modrá Čára1

Na této stránce chceme uvádět odkazy na webové stránky, které by podle našeho názoru mohly nabízet i čtenářům časopisu Vhled kvalitní obsah, nebo alespoň z nějakého důvodu zajímavé informace. Protože náš časopis nemůže obsahovat vše, tak jako žádný jiný časopis, ale věnuje se určitému pojetí toho, o čem píše, považujeme za vhodné, aby si naše hledisko čtenáři doplnili i z jiných zdrojů, samozřejmě v případě, že budou mít zájem. Abychom to čtenářům usnadnili, chceme ho o takovýchto zdrojích soustavně informovat. A právě to je obsahem této stránky.

Modrá Čára1Zajímavé webovské stránky

Ze všeho nejdříve bychom své čtenářky a čtenáře upozornili na jedno z nejkvalitnějších českých intelektuálních periodik, vynikající revue Prostor, jehož odběr a četbu svým čtenářkám a čtenářům můžeme s dobrým svědomím doporučit. Šéfredaktorovi revue Prostor, Milanu Hanušovi, bychom také chtěli poděkovat za podporu našeho snažení (viz dále). Další informace najdou na adrese:

revue PROSTOR

Další vynikající časopis, na který bychom rádi upozornili je nejslavnější český přírodovědecký časopis Vesmír. Jeho šéfredaktorem je již řadu let a také v současné době významný český badatel a filosof, Ivan M. Havel. Vedoucím redakce je Ivan Boháček. Časopis vychází již 140 let a každému zájemci o přírodní vědy je možné jeho četbu jen doporučit.

časopis Vesmír

Centrum pro teoretická studia (CTS) je společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky. CTS provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd. Stimuluje tak transdisciplinární přístup k výzkumu spočívající v hledání nových forem interakce mezi zavedenými disciplínami, a posiluje propojení mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze.

Centrum pro teoretická studia

Webové stránky prirodovedci.cz nabízí kromě zajímavostí ze všech oblastí Přírodovědecké fakulty UK, interaktivní vzdělávací animace, rozsáhlé galerie fotografů Přírodovědecké fakulty UK, i registraci dvojího typu – pro přírodovědce a pro učitele. Registrovaní Přírodovědci obdrží magnetickou kartu se svým jménem, díky níž získají nabídku benefitů, jako Deník přírodovědce, Kalendář přírodovědců, vstupy na přednášky a setkání s fakultními odborníky a jednou ročně volný vstup do fakultních sbírek a muzeí. Pro registrované se tak otevírá jedinečná možnost jak se seznámit s akademickým prostředím vysokých škol, zasednout do poslucháren, zúčastnit se vybraných laboratorních pokusů, probrat osobně zajímavá témata s předními vědci a pedagogy Přírodovědecké fakulty UK nebo absolvovat terénní tematické exkurze. Hlavní koordinátorce projektu Přírodovědci, paní Alexandře Hroncové, děkujeme rovněž za podporu našeho snažení a za praktickou pomoc.

Přírodovědci

Časopis Sedmá generace je společensko-ekologický časopis s velice širokým pohledem na svět, pro který pracují přední intelektuální osobnosti ekologický přístup ke světu, zvláště k řešení základních společenských problémů. V tomto ohledu představuje časopis Sedmá generace zcela jistě nejzajímavější nabídku ze všech podobně zaměřených časopisů v této zemi.

Sedmá generace

Na portále ČRo Plus bych chtěl laskavé čtenářky a čtenáře především na zvukové eseje redaktora Ivana Šterna vysílané každý týden pod názvem „Lidé pera“. Tento pořad se snaží postihnout hlubší souvislosti toho, o čem pojednává. Právě tím je tento pořad blízký pojetí časopisu Vhled. V archivu ČRo Plus a jeho mateřské stanice ČRo 6 je velké množství takovýchto podnětných zvukových esejů, se kterými stojí za to se seznámit.

ČRo Plus

Již dlouhou dobu u nás vychází Československý časopis pro fyziku, který doporučujeme všem vážným zájemcům o tento obor. Časopis vychází převážně v tištěné verzi.

Československý časopis pro fyziku

Již dlouhou dobu vychází v naší zemi časopis 100+1 zahraniční zajímavost. Kdysi byl tento časopis jedním z mála informačních oken, otevřených do jinak zapovězeného zahraničního světa. Tak tomu již dlouho není. Přesto si časopis stále udržuje svou standardní úroveň.

100+1 zahraniční zajímavost

Časopis 21. století je podobný svým zpravodajským charakterem časopisu 100+1. Nicméně, je výrazněji orientován na kvalitní zpravodajství z oblasti vědy a techniky.

21. století

Radio Leonardo, které je v současné době ČRo Plus je rozhlasovou obdobou zpravodajství z oblasti vědy a techniky. Rozhlasová podoba média, ale nejen nabízí dokonce i vyžaduje jiné možnosti, než je jeho podoba časopisecká.

Radio Leonardo

Cílem portálu Veda.cz je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu, informovat o konferencích, přednáškách a aktuálních novinkách z různých oborů. Portál Věda.cz není specializovaný na konkrétní vědní disciplínu, ale snaží se přinášet informace napříč všemi obory. Pro třídění těchto informací používá oborové dělení podle standardu SIGLE. Webová aplikace portálu využívá redakční systém Hyperion, který je otevřenou publikační platformou umožňující velmi efektivní publikování informací v prostředí WWW. Tento portál provozuje firma MathAn Praha s.r.o. díky dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, které projekt podporuje. (Další podrobnosti viz níže uvedené stránky.)

portál Věda.cz